Bästa Odd Molly bloggen online

Små snabblån ett tecken på ekonomisk oro?

Få om ens någon kan väl ha lyckats undgå att Europa befinner sig i en fördjupad ekonomisk kris. För ett tag sedan beslutade EU-länderna att ge så kallad nödlån till ett antal utvalda spanska banker, detta för att förhindra att en eventuell kredittroka skulle uppstå i Spanien. Att EU-länderna valde att bevilja denna typ av snabblån direkt till banker är något fullständigt unikt och kommer sannolikt att få politiska konsekvenser i framtiden. Genom att välja att ta detta utökade ansvar för ett par länders mycket utsatta ekonomier utökas nämligen den Europeiska Unionens makt ytterligare.

Likande fenomen har vi kunnat se i Sverige, om än i betydligt mindre skala. Här är det kreditgivare och banker som valt att frångå tidigare praxis att enbart låna ut med säkerhet eller i varje fall enbart efter kreditprövning.  Nu är läget ett annat, när delar av befolkningen skriker efter tillfälliga mikrolån för att få ekonomin att gå runt är långivarna inte sena med att besvara önskan, läs mer på nya-mikrolån.se.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)